Revir

Yurdumuzda ilk yardim ve ilk müdahaleler için hemsiremiz ve revir hizmetimiz vardir.